Team ASC – Immo Losch

Team Andy Schleck Cycles – Immo Losch

wcp2018groupe

Den Andy Schleck Cycles Women Project ass eng lëtzebuerger Struktur fir Vëlofuererinnen, déi als Zil huet :

  • Promotioun fir de Vëlosport am Fraenberaich (Compétitioun) ze machen,
  • Den Vëlofuererinnen eng Perspektiv ze gin an hinnen ze hëllefen sech weider ze entwéckelen,
  • Open ze sin.

Andy Schleck Cycles Women Project is a Luxembourgish structure for female cyclists. The aims of the structure are:

  • to promote women cycling (competition),
  • to give a perspective to competiting female cyclists and help them developing,
  • to be open.

2019 rifft den Andy Schleck Cycles Women Project een Development Team an d’Liewen mat engem internationalen UCI Dammen Elites Course Programm.

In 2019 Andy Schleck Cycles Women Project will create a Development Team with an international UCI Women Elites race Programm.

 

Concept 2019

Kandidatur fir d’Development Team – Application for the Developement Team

Fir de Compétitiounsberaich huet den Andy Schleck Cycles Women Project zënter 2018 een regionalt Team gegrënnt, wat vun der FSCL autoriséiert gouf. All Vëlofuererin wat do mat machen well, kann sech iwwer sain lëtzebuerger Verain aschreiwen. Héi kennen d’Verainer den Accord national fannen den ze ënnerschreiwen ass, sou wéi och d’Annexe mam Formulaire fir d’Unmellungen.

Accord national

Annexe : Inscription

NEWS :

Sponsoren:

Mir soen eisen Sponsoren an Donateuren vun 2019 villmols Merci!

teamsponsors

Contact:

E-Mail Adresse : wcplux@gmail.com

Copyright © 2019 SAF.lu. All Rights Reserved. | Website by GECKOGROUP.lu